جدو قیمت

خدمات کاربران رایگان کاربران پریمیوم
تعمیر صفحه گوشی 65 هزار تومان 40 هزار تومان
نصب نرم افزار تبلت 59 هزار تومان 52 هزار تومان
بهینه سازی 145 هزار تومان 125 هزار تومان
نصب نرم افزار گوشی 55 هزار تومان 45 هزار تومان
شارژ باتری موبایل 56 هزار تومان تماس بگیرید

جدول معمولی

خدمات کاربران رایگان کاربران پریمیوم
تعمیر صفحه گوشی 65 هزار تومان 40 هزار تومان
نصب نرم افزار تبلت 59 هزار تومان 52 هزار تومان
بهینه سازی 145 هزار تومان 125 هزار تومان
نصب نرم افزار گوشی 55 هزار تومان 45 هزار تومان
شارژ باتری موبایل 56 هزار تومان تماس بگیرید